Kezdőlap arrow Albumok és zene / Albums & music arrow Mondj, szívem dalt
24 Mondj, szívem dalt PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2008. április 23.


Mondj, szívem dalt
(Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről)
válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II.

Tell my heart’s song
Hymns for the Hungarian saints and the Virgin Mary
Selections from the ’Éneklő Egyház’, Hungarian Catholic hymnal

Szvorák Katalin – ének /voice
Szokolay Dongó Balázs – sípok/winds:furulyák / wooden flutes, duda / bagpipe, szaxofon/saxophone
Bolya Mátyás – húrok /strings:koboz / Moldavian lute, citera / zither

Közreműködnek / with
Mizsei Zoltán – ének /voice, orgona / organ, csemballó /harpsichord
Vizeli Balázs – hegedű / violin
Zene/Music: Bolya Mátyás & Szokolay Dongó Balázs

Könyv és CD
Book & CD

I. Mária-ünnepek énekei
Az Angyali Üdvözletről (március 25.)
1.Mikor Máriához az Isten angyala (265.sz.)

Nagyboldogasszony ünnepére – Mária mennybevétele (augusztus 15.)
2. Felvitetett magas mennyországba (283.sz.)  
3. Örülj, vigadj tisztaságban, kivirágzott anyaság (284.sz.)

Kisboldogasszony ünnepére – Mária születésnapja (szeptember 8.)
4. Nagy örömmel, énekléssel (291.sz.)

Mária szent nevéről (szeptember 12.)
5. Ó, Mária, drága név (292.sz.)
6. Mondj, szívem, dalt (293.sz.)

Magyarok Nagyasszonyáról (október 8.)
7. Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak (299.sz.)
8. Gyászbaborult egek (301.sz.)

Szeplőtelen Fogantatás ünnepére (december 8.)
9. Ó, bűn nélkül fogantatott (316.sz.)
10. Üdvözlégy Mária (314.sz.) meghallgatás(mp3)

II.Ének a magyar szentekről
11. Isten, hazánkért térdelünk Elődbe (258. sz.) meghallgatás(mp3)

III. Himnusz Árpádházi Szent Margitról. (janurár 18)
12. Ma új örömben egyesül (260. sz.)  

IV. Énekek Szent László királyról (június 27)
13. Sziklahitű László ki nem ismersz irgalmat (273. sz.) meghallgatás(mp3)
14. Üdvözlégy kegyes Szent László király (272. sz.)
15. Áve, égi király híve (271. sz.)

V. István király énekek (augusztus 20.)
16. Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga (287. sz.)
17. Magyar hazánk, te jó anya (285.sz.).
18. Igaz hitnek plántálója (286. sz.)
19. Magyarok fénye (290. sz.)  

VI. Ének Szent Gellértről (szeptember 24.)
20. Szent Gellért püspök, népünk térítője (296.sz.)

VII. Szent Imréről (november 5.)
21. Szent Imre herceg, Magyarország éke (306.sz.)

VIII. Szent Márton püspökről (november 11.)
22. Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk (307.sz.)

IX. Énekek Szent Erzsébetről (november 19.)
23. Vigadj, boldog Pannónia - Szent Erzsébet himnusza ( 308.sz.) meghallgatás (mp3)
24. Magyarország szép, nemes csillaga (309.sz.)


X. Mária-énekek
25. Mária, Mária (249.sz.)
26. Tengernek Csillaga - Himnusz a Boldogságos Szűzhöz (218.sz)
27. Mennyországnak Királynéja –II. Mária-antifóna (222.sz.). meghallgatás (mp3)
28. Ó, dicsőséges Asszonyság – Mária-himnusz (219.sz.)
29. Regina caeli laetare – III. Mária antifóna (223.sz.)
30. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek (243.sz.)
31. Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál – Magyarok oltalmához (241.sz.)
32. Ó, dicsőült szép kincs (244.sz.)
33. Túlcsordul a lelkünk (252.sz.)
34. Szentséges Szűz Mária (237.sz)
35. Boldogasszony Anyánk (234.sz.) meghallgatás (mp3)

Összidő: 72,53

Tell my heart’s song

Hymns for the Hungarian saints and the Virgin Mary
Selections from the ’Éneklő Egyház’, Hungarian Catholic hymnal

I. Hymns for feasts of Our Lady
The Annunciation ( March 25th)
1. God’s angel on his way to Mary... (No. 265)

Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven (August 15)
2. Taken to the heavens on high (No.283)
3. Exalt, rejoice, motherhood has bloomed in purity  (No. 284)

The Blessed Virgin Mary’s birthday (September 8th)
4. The heavens resound with joy and song (No. 291)

Feast of the Holy Name of Mary (September 12th)
5. Oh Mary, dear appellation (No. 292)
6. Tell my heart’s song (No. 293)

Our Lady of the Hungarians (October 8th)
7. Dear Mother, Our Lady of honest Hungarian sons (No. 299)
8. Heavens thrown into mourning (No. 301)

Feast of the Immaculate Conception (December 8th)
9. Oh, Virgin Mary who concieved without sin (No. 316)
10. Ave Maria (No. 314) listen (mp3)

II. Hymn for the Hungarian Saints
11. God, our Forefather, we kneel before you for our homeland (No. 258) listen (mp3)

III. Hymn for Saint Margaret of the House of Árpád (January 18th)
12. Unite today in new jubilation (No. 260)

IV.  Hymns for Saint László the King (June 27)

13. László of rock-solid faith (No. 273) listen(mp3)
14. Ave Maria, devout Saint László the king (No. 272)
15. Hail, follower of the heavenly king (No. 271)

V. Hymns for King Stephen (August 20th)
16. Oh, where are you, Hungarians’ shining star (No. 287)
17. Hungary our home, fair motherland  (No. 285)
18. Instilller of true faith (No. 286)
19. Light of Hungarians (No. 290)

VI. Hymn on Saint Gellert (September 24th)
20. Saint Gellért the bishop, missionary of our people (No. 296)

VII. On Saint Imre (November 5)
21. Prince Saint Imre, Hungary’s adornment (No. 306)

VIII. On the Bishop Saint Martin (November 11)

22. Ringing of our hearts, singing of our tongues (No. 307)

IX. Hymns about Saint Elizabeth (November 19)
23. Rejoice blessed Pannonia, Hymn of Saint Elizabeth (No. 308) listen (mp3)
24. Hungary’s beautiful noble star (No. 309)

X. Mary Hymns
25. Mary, Mary (No. 249)
26. Star of the sea –Hymn of the Blessed Virgin (No. 218)
27. Queen of heaven –  Mary’s Anthem, II. (No. 222) listem (mp3)
28. Oh glorious, good woman – Mary’s Hymn (No. 219)
29. Regina caeli laetare – Mary’s Anthem, III. (No. 223)
30. Believers in Mary, come (No. 243)
31. Blessed Mother of Christ, rejoice – to the Hungarians’ Protectress (No. 241)
32. Oh glorious fair treasure (no. 244)
33. Our spirit overflows (No. 252)
34. Holy Virgin Mary (No. 237)
35. Our Blessed Virgin Mother (No. 234) listen (mp3)

Total time: 72,53

Utolsó frissítés ( 2008. április 24. )
 
Énekeim
Aktuális információk a Facebook-on
Pillanatképek
1.jpg 9.jpg 8.jpg 12.jpg 7.jpg 14.jpg 16.jpg 13.jpg 10.jpg 5.jpg 4.jpg 2.jpg 15.jpg 11.jpg 6.jpg 3.jpg
Szereplések

FELLÉPÉSEK 2017-ben:

Január 20.
Szvorák Katalin és Huszti Péter Madách Imre-díjat vesz át Balassagyarmaton
Január 21.
szombat 19.00 órakor, ERŐMŰVHÁZ (Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.) Régi magyar epikus énekek. Fellépnek a Tinódi-lanttal kitüntetett művészek (belépőjegy 1000 Ft)
Január 23.
18.00 órakor, Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a váci Madách Imre Művelődési Központban, Közreműködik: Szvorák Katalin és a Sebő együttes
Január 26.
Farsang az MTVA Családbarát műsorában
Január 31.
kedden 17.00 órakor, Molnár Imre Ferenczy Noémi-díjas, bőrműves iparművész "Bőr, szőr, csont" című kiállítása, Közreműködik: Szvorák Katalin, Kossuth-díjas énekművész. E-Galéria: Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 8.

Lásd. a jövőben a facebookon

2004 © doengs.com