Kezdőlap arrow Albumok és zene / Albums & music arrow Vox humana
26. Vox humana PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. március 04.

 Szvorák Katalin: Vox humana
szlovák-magyar közös dallamok / Spoločné  slovensko-madarské melódie / Melodies shared by Slovaks and Hungarians

 

 

I. Lakodalom / Svadba / Wedding

1. Télizöldszedők, kötözők és kézfogó / Zberači zimnej zelene, viazači. Pytačky/ evergreen collecting, wreath-weaving songs and engagement   8’26”
- Segélj el, Uram, Isten (Podhorany / Menyhe, okr.Nitra / Nyitra vm. )c.: Kodály Z.)
- Téli zöld (Jelšovce / Nyitraegerszeg / – okr.Nitra / Nyitra vm., c.: Manga J.)
- Škoda teba (Myjava/ Miava, okr.Myjava / Nyitra vm., c. : S. Hatala)
- Ne aludj el ( Podhorany / Menyhe, okr.Nitra / Nyitra vm., c.: Kodály Z.)
- Vijeme, vijeme (Tuchyňa / Tohány,okr. Ilava/ Trencsén vm.,c.: A. D. Svoboda)
- Pridz k nám boľe (Pozdišovce  / Pazdics , okr. Michalovce /Zemplén vm., c.: Szereday Gy.)

2. Lakodalmi menetdalok meghallgatás/ Piesne svadobného sprievodu / bridal procession songs   2’48”
- Osvjéč, sunečko, osvjéc nás (Horné Bzince / Felső Botfalu okr. Nové Mesto nad Váhom / Nyitra vm., gy./c.: E.Rizner)
- Zakukala kukulienka (Borčice / Borcsiz, okr. Ilava / Trencsén, gy./c.: A.D.Svoboda)
- Nézz ki, anyám ablakidon (Nagycétény / Veµký Cetín, okr.Nitra / Nyitra vm. /, c.: Manga J.)

3. Lakodalmi csúfolódók / Svadobné prekáračky / Wedding mockeries /                       3‘10“
- Dunna, dunna (Nyitravidék / okolie Nitry, gy./c.: M. Járek, Ág T.)

4. Vendégküldők / Vyhán· anie hostí  / Showing the door to guests     1’13”
- Nem megyünk mi innen el (általánosan közismert / widely known)
- Tatatá – tatatá (Dolný Badín / Alsó Bágyon, okr. Banská Bystrica /Hont vm.,c.: M. Járek)


II. Gyermekdalok / Detské piesne / Children’s songs  (általánosan közismert / widely known)

5. Szegény legény a prücsök / Zajac kosí otavu,líška zahrabuje    3,47

6. Uccu dárom / Gazdiná sa opila,hrnce ,miske pobila,három maďarom    4,03

7. A tam hore na tej seče, jak ten mlynček dobre breše / Keď si juhás dobry chlap, poď sa so mnou pasova» / Stará baba zlá, troje detí má / Egy boszorka van    2,53

III. Farsang / Fašiangy / Carnival

8. Kura Jóska, dudáljon kend (®irany /Zsére, okr. Nitra /Nyitra vm., c.: Manga J.)
Fassangi, fassangi düdülüdű (®irany /Zsére, okr. Nitra /Nyitra vm., c.: Manga J.)
Ecce neki dáridom (Vlčany / Vágfarkasd, okr. Šaµa / Nyitra vm, c.: Kodály Z.)
Farsang három napjában (Galgamácsa, Pest vm., c.:Sándor-Ikvai I.)

9. Pred Brnom, za Brnom  (Veµké Záluľie / Nyitraújlak, okr.Nitra / Nyitra vm., c.:M. Járek)
Fašiangy turice  (Veµké Záluľie / Nyitraújlak, okr.Nitra / Nyitra vm., c.:M. Járek)
Uľ sa fašiang kráti  (Veµká Lehota / Nagyülés, okr. ®arnovica / Bars vm., c.: B. Garaj)
Ako ľe ja pôjdem do tej komory  (Velčice / Velséc, okr. Zlaté Moravce / Bars vm., c.:M. Járek)
Zagajduj mi gajdoško  (Nová ves nad ®itavou / Zsitvaújfalu, okr. Nitra / Bars vm., c.:M. Járek)
Pila som pálenku  (Dráľovce / Zobordarázs, okr. Nitra / Nyitra vm., c.:M. Járek)

10. Ez ki háza, ki háza (Menyhe, okr. Nitra / Nyitra vm., gy./c.: Z. Kodály),
Morenička krásna (Vičapy - Opatovce / Vicsápapáti, okr. Nitra / Nyitra vm., c.: Z. Kodály)

IV. Húsvét / Veµká noc /  Easter

11./ Alleluja, alleluja, gregorián,  ¦piewnik Liturgiczny. Lublin. 1991.    1,35

12./ Feltámadt Krisztus ez napon, (Găiceana /Gajcsána, jud. Băcau / Bákó)
Föltámadt Krisztus e napon  (M.: Cantus Catholici 1651.)
Uľ skvie sa ráno vzrkriesenia (evangélikus / Lutheran, Evanjelickỳ spevník, 1992. T.: K. Wurm )
Üdvözítőnk feltámadott (T.: Tárkányi – Zsasskovszky, M.: Cantus Catholici 1651.)
Haleluja, chvály znejte (evangélikus / Lutheran, Evanjelickỳ spevník, 1992.  M.: 1531. T.: A. Hajduk)      5,50

V.Pünkösd / Turice /  Whitsuntide


13. Ascendit Christus hodie  (Cantus Catholici, 1651)    0’25’’

14. A Pünkösdnek jeles napján (református / Calvinist, Kolozsvári Református Énekeskönyv, 1751)
V ten sviatok krásny (református / Calvinist, Spevník pre slovenskych reformovanych kres»anov, 1956)    3’28’’

15. A v nedeµu Rusadeµnú (Kojšov /Koischdorf / Kojsó okr. Gelnica / Szepes vm. c.: E.Tóth, O. Demo, 1981)       1 ’25’’

16. Omilienci chodia (Vaľec / Vázsec, okr. Liptovsky Sväty Mikulaš / Liptó vm. c.: E.Tóth, O. Demo,1981)           1’55’

17. Jövel, Szentlélek Úristen (református /Calvinist)
Príď, Duchu Sväty / Jöjj el, Szentlélek (evangélikus / Lutheran, Református Énekeskönyv, 1948, Evanjelickỳ spevník, 1995.)    4’03’’

VI. Karácsony / Vianoce  / Christmas

18. Pastuškovia hore vstante (Hájske / Köpösd, okr. Šaµa / Nyitra vm., c.: M. Járek)
Pásztorok, pásztorok keljetek fel (Báč / Bacsfa, okr. Dunajská Streda /Pozsony vm., c.:Szomjas Gy., 1967.)

19.Ó, Jeľiško, ty si náš (Melek / Mellek, okr. Nitra / Bars vm. c.: M. Járek)
Nosza, tehát induljunk (Lengyeltóti, Somogy megye, c.: Gönczi F.)
Rázd ki, öreg, a bundád (Vécs, Heves megye, c.: Hábrik I.1929.
Rázd meg, juhász, a bundát (Sisterea / Siter , jud. Bihor / Bihar vm., Vincze L.)
Rázd meg, öreg, a bundád (Selice / Szelőce,  okr. Šaµa  / Nyitra vm., c.:Pongrácz Z., 1933.)


20.     Elindult Mária (Mediaş / Mediasch / Medgyes, jud. Sibiu / Nagyküküllő vm., c. : Volly I., 1942.)
Ked jasná hviezdička  (Hájske / Köpösd, okr. Šaµa / Nyitra vm., c.: M. Járek)

21. Mennyország piaca ( Nógrád megyéből elvándorolt cigányasszony énekelte / Spievala cigánka, ktorá sa ods»ahovala z Novohradskej ľupy , c.: Volly I. , Kodály Z.)     4,15


Közreműködnek / Spoluučinkujú / with / :

KISS Ferenc -  ének / voice, koboz / kobsa, citera / zither, brácsa / viola, doromb / Jew s harp, gitár / guitar, ütőgardon / gardon, bolgár tambura / Bulgarian tambur, ütőshangszerek / percussion, tekerőlant / hurdy-gurdy, hegedű / violin

PONITRAN  (Nitra  / Nyitra )
Bernard GARAJ - szlovák duda / Slovak bagpipe, cimbalom / cymbal,
fujara
Peter HUJER – hegedű / violin, ozembuch, ének / voice
Marián JÁREK – hegedű / violin, ének / voice
Ján VÁCLAVEK – kontra / viola, ének / voice
Pavol VAKOŠ – bőgő / double bass, ének / voice

valamint / ako aj / and
Gyöngyi Écsi, Maroš Mikuš, Jana Tencerová,
Monarchia Zenei Társulás / Monarchia Orchestra, Kőfaragók Zenekar,
Hegedős Együttes, Drucker Énekkvartett, A szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népdaltagozatos növendékei/
Pupils of the folk-song class of Szentendre Vujicsics Tihamér Music School

Válogatta, szerkesztette / Edited by
Szvorák  Katalin

Design: Bereznai Péter

Szerzői kiadás, 2009 / Autorské vydanie 2009 / Private edition, 2009

Megjelent Halász Iván és Szvorák Katalin saját költségén
A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül
Dielo sa nedostane do obchodného obehu.
The present CD is not put into commercial circulation.

A lemezből 100 számozott és aláírt példány készült
Z platne existuje 100 číslovaných a podpísaných exemplárov
100 numbered and signed copies were made.

A kivételes tehetségű énekesnő losonci születésű, az Ipoly-menti Pinc faluban eltöltött mesés gyermekévek és a füleki iskolák után került az ELTE magyar-könyvtár szakára, és lett az Eötvös kollégium tagja.
Első látványos énekes sikereit (kétszeres győzelem a szlovákiai magyarok népdalversenyén 1976-ban és 1978-ban) hamar követték az újabbak: 1980-ban, már Magyarországon, a Népművészet Ifjú Mestere lett, 1981-ben pedig a Röpülj páva versenyen lett első. Ezután a Honvéd Művészegyüttes magánénekese több mint húsz évig. 1996 óta tanít a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában.
Énekes pályáját elismerések övezik: Liszt Ferenc-díj (2000), Hungaroton-díj (2001), Kodály Zoltán-díj (2002) és a Bartók Béla Emlékdíj (2007). Fülek város és Pinc falu díszpolgára.
Eddig huszonöt tematikus albuma jelent meg. Gyermekeknek készült felvételein generációk nőttek fel, autentikus népzenei lemezei a Kárpát-medencei népdalkincs közös gyökereit tárják elénk, versmegzenésítései hiánypótlóak, az egyházi népénekekből készült műsorai a népi vallásosság élményét csempészik szívünkbe. Nyolc lemezen a Közép-Európa népeinek közös dallamkincsét szólaltatja meg 12 eredeti nyelven. A mostani szlovák-magyar válogatás mindenkori időszerűségén túl egy reményteljes óhaj, a béke és harmónia vágya, üzenete.

Mimoriadne nadaná speváčka sa narodila v Lučenci a po rozprávkovo krásnom detstve v dedinke Pinciná pri Fiµakove, študovala na ELTE odbor madarčina-knihovníctvo a stala sa členkou kolégia Eötvösa. Po prvých význanmých úspechoch  ( 1976 a 1978 ví»azka sú»aľe madarských µudových piesní na Slovensku )  nasledovali dalšie. V 1980 získala v Madarsku titul  Mladá majsterka µudového umenia a 1981 obsadila prvé miesto v speváckej sú»aľi Röpülj páva. 20 rokov bola solospeváčkou Armádneho súboru. Od 1996 vyučuje na hudobnej škole TihaméraVujitsicsa  v Szentendre.
Doteraz vydala 25 tematických albumov. Na jej nahrávkach pre  deti vyrastali celé generácie. Spoločné korene µudových piesní v karpatskej kotline sú zrejmé z jej autentických nahrávok. Jej zhudobnené básne vyplňajú medzeru v tejto oblasti. Vystúpenia s cirkevnými piesňami, ktoré majú korene v µudových piesniach  prehlbujú našu vieru.
Na 8. platniach sú uvedené vzácne poklady spoločných piesní  strednej Europy.  Na 12.  sú piesne v pôvodných jazykoch.
Teraz uvedený slovensko-madarský výber je aktuálny nielen v súčasnosti, ale vyjadruje aj nádej na mierové spolunaľívanie.

An exceptional talent, folk singer Katalin Szvorák was born in Losonc, Slovakia. She spent her early childhood in the magical rural world of a small village (Pinc) by the Ipoly river, later studying in Fülek and, finally, leaving her homeland for Budapest where she studied at Eötvös Loránd University, qualifying in Hungarian and librarian studies; being also a member of elite students’ Eötvös College.
She won twice (in 1976 and 1978) the Slovakian Hungarians’ Folk Song Contest, followed by winning the title of Young Master of Folk Art of Hungary in 1980, whereas in 1981 she came first in the most important folk song contest of that era: Röpülj Páva. She continued her career as a solo singer of Honvéd Folk Ensemble for more than twenty years. Since 1996 she has been a regular folk song teacher at the Vujicsics Tihamér Music School of Szentendre.
Her art was recognized by several awards: Liszt Ferenc Award (2000), Kodály Zoltán Award (2002), and Bartók Béla Memorial Award (2007). She is also an Honorary Citizen of the town of Fülek and of the village of Pinc (both in Slovakia).
She has published twenty-five thematically arranged albums. Children’s songs interpreted by her have been a source of folk music for generations of little ones. She has done an excellent work revealing common roots of folk music in the Carpathian Basin by recording musically authentic treasures of the region. She also sings poetry with music, and her collections of religious folk songs are unique of the kind. Eight of her CD’s bear witness to the common riches of Central European peoples’ folk music in 12 languages. The present selection of Slovakian and Hungarian folk music is, besides its timeliness, a hopeful wish and message of peace and harmony.  

Utolsó frissítés ( 2010. december 03. )
 
Énekeim
Aktuális információk a Facebook-on
Pillanatképek
1.jpg 9.jpg 8.jpg 12.jpg 7.jpg 14.jpg 16.jpg 13.jpg 10.jpg 5.jpg 4.jpg 2.jpg 15.jpg 11.jpg 6.jpg 3.jpg
Szereplések

FELLÉPÉSEK 2017-ben:

Január 20.
Szvorák Katalin és Huszti Péter Madách Imre-díjat vesz át Balassagyarmaton
Január 21.
szombat 19.00 órakor, ERŐMŰVHÁZ (Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.) Régi magyar epikus énekek. Fellépnek a Tinódi-lanttal kitüntetett művészek (belépőjegy 1000 Ft)
Január 23.
18.00 órakor, Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a váci Madách Imre Művelődési Központban, Közreműködik: Szvorák Katalin és a Sebő együttes
Január 26.
Farsang az MTVA Családbarát műsorában
Január 31.
kedden 17.00 órakor, Molnár Imre Ferenczy Noémi-díjas, bőrműves iparművész "Bőr, szőr, csont" című kiállítása, Közreműködik: Szvorák Katalin, Kossuth-díjas énekművész. E-Galéria: Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 8.

Lásd. a jövőben a facebookon

2004 © doengs.com