Kezdőlap arrow Albumok és zene / Albums & music arrow A nap megszentelése
25. A nap megszentelése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2009. május 05. A nap megszentelése

Hungarian Religious Hymns III.
Könyv és CD * Book and CD

Tartalom/ Contents 62’36’’

1. Hálát adjunk az Istennek / Giving Thanks To God  10’00’’
Fényességes mennybéli nagy Isten / Resplendent Heavenly God
Uralkodsz, ó, uram / You Reign, Oh Lord
Az Úristent magasztalom / I Praise The Lord God  
Ó, Jézus emlékezni rád / Jesus, Sweet Memory

2. Dicsérjétek muzsikával az Urat / Praise The Lord In Music 5’00’’
Új éneket daloljatok Istennek I. / Sing A New Song To God I.
 Egek urát áldjuk / Lord Of The Heavens
Új éneket daloljatok Istennek II. /  Sing A New Song To God II
Dicsérjétek az Urat / Praise The Lord
Új éneket daloljatok Istennek III.  / Sing A New Song To God III
Dicsérd lelkem dallal / Praise In Song

3. Mérhetetlen Úr / Unfathomable Lord 2’08’’ meghallgatás*.mp3

4. Szeretlek, szép Jézus / I Love You, Beautiful Jesus   1’34’’
5. Jöjj el, Uram, Jézus / Come My Lord Jesus 2’42’’

6.Mint a szép hűvös patakra / Like a Beautiful, Cool Stream 2’44’’

*7.A mélységből Hozzád kiáltok, Uram /
From The Depths, I Cry Out To Thee, Lord 2’56’’ meghallgatás*.mp3

8. Oltalmamat Tőled várom / I Find Shelter 5’00’’
Győzhetetlen én Kőszálom / My Rock Invincible
Aki akar üdvözülni / Who Wants Salvation

*9. Íme, tündöklik hajnali nap fénye / Behold, The Brilliance Of The Rising Sun 6’24’’meghallgatás*.mp3
Az éjszakának sötétsége oszlik /  The Night’s Darkness Lifts
Emlékezzél meg /  Call Your Lord To Mind

10. És az Ige testté lőn /  And The Word Became Flesh 5’40’’
Az Úr angyala / Angel Of The Lord
Mindeneknek szemei / All Eyes Trust In Thee

**11. Imát mondunk az éj elé / A Prayer Before Night 3’36’’  meghallgatás*.mp3
Isten, te mindent Alkotó / God, You Are Creator Of All Things
Ki minden fénynek Atyja vagy / Father Of All Light

12. Légy Te a csillag, s holdvilág / Be Star And Moon 7’22’’
Krisztus, ki Nap vagy és Világ / Christ Thou Art Sun And World
Immár a nap leáldozott / The Sun Has Already Set
Íme, lement a fényes nap / Behold, The Bright Sun Has Set

13.Nappali fény éjjelre változott / Day’s Light Has Changed To Night 7’22’’
A fényes nap immár elnyugodott / The Bright Sun Has Already Set
Seregeknek Szent Istene / Holy Lord Of The Masses

Egy sorozat harmadik darabját tartja a kezében a hallgató: egy gyönyörű könyvet és egy lemezt, melyen a magyar katolikus tradíció legszebb himnuszai, zsoltárai és imái hallhatók Szvorák Katalin - a közép-európai országok népi és vallási hagyományainak legavatottabb megszólaltatójának- előadásában.

Az énekek szellemi és művészeti élményt nyújtanak nemcsak azoknak, akik templomokból már jól ismerik őket, hanem az ihletett, újszerű tolmácsolásnak köszönhetően azoknak is, akik e dallamokat még soha nem hallották.

Jó szívvel és szeretettel, a megértés és az együttérzés erejével ajánlom ezeket az énekeket, úgy ahogy Szvorák Katalin művészete hidat képez az egymással gyakran viaskodó közép-európai népek között.
 
Fontosnak tartottam a sorozat védnökségét és támogatását, mert meggyőződésem szerint ezek az énekek a magyarság európai és keresztény gyökereinek olyan példái, melyek egyúttal az egyetemes és európai művelődésnek is fontos részét alkotják.

Az európai szellemiség, kereszténység és magyar hagyományok ezen kiemelkedő alkotásai járuljanak hozzá egymás jobb megértéséhez és legyen összekötő erő minden hívő és nem hívő, művészetek iránt érdeklődő ember között.

Szájer József
európai parlamenti képviselő

This beautiful book and album are part three of a series containing the most beautiful hymns, psalms and prayers from the Hungarian Catholic tradition, presented by singer Katalin Szvorak - the most accomplished performer of Central European folk and religious traditions.

Thanks to this inspired new interpretation, these hymns provide a spiritual and artistic experience both for those who know them already from church, and for those who have never heard them before.

With the strength of understanding and compassion, I can whole-heartedly recommend these hymns because through them, Katalin Szvorak’s artistry forms a bridge over the frequent confrontations between Central European peoples.

Patronage and support for the series has been important to me, because I am convinced that these hymns are examples of the Hungarians’ European and Christian roots which are at the same time an important part of universal and European culture.
These are significant works in the European mentality and Christian and Hungarian tradition. They contribute to better understanding and connecting strength between believers, non-believers and people interested in the arts.

József Szájer
Hungarian representative - European Parliament

“A nap megszentelése” dallamainak feldolgozásában, hangszeres kíséreteiben elsősorban az európai zenetörténet számos időszakából, különböző stílusaiból, hagyományaiból merítettem. Igyekeztem a különböző korszakok között egyensúlyozó stiláris összképet kialakítani, amely sokszínűségéből eredő áthallásokkal, összecsengésekkel gazdagítja a hallgató asszociációs lehetőségeit. E változatosság ellensúlyozza az akusztikus trió egységes keretet adó, puritán hangszer összeállítását. Egyes dalok, zenei vagy texturális tematikus összefüggésük miatt szinte kívánták, hogy nagyobb formákká nőjenek össze. Az ilyen terjedelmesebb formákban az ellenpont, a quodlibet klasszikus eszközei is helyet kapnak, azaz néha több dallam szól egyszerre. Így például a “Jesu dulcis memoria” gregorián eredetije hangzik fel cantus firmus-ként az “Ó Jézus, emlékezni rád” felett. E dallam pedig búvópatakként többször is feltűnik a lemezen, egyfajta laza nagyformát sejtetve.
Pejtsik Péter

The arrangements and instrumental accompaniment for the melodies on this CD are taken mainly from various periods, styles and traditions of European music history. I strived to form a balance between the various periods and develop an overall stylistic picture; the variety of which offers enough continuity and accord to give the listener ample opportunity for association. The simple instrument grouping of the acoustic trio offers a uniform framework to counterbalance the diversity. The related themes in music or text in some of the hymns almost begged to be brought together into larger forms. In the more spacious forms, there is also room for the counterpoint and classical devices of quodlibet, thus sometimes more than one melody sounds at once. So, for example the Gregorian origin of “Jesu dulcis memoria” is heard as a cantus firmus over „Jesus, Sweet Memory” [“Ó Jézus, emlékezni rád”]. This melody however appears on the record several times like a subterranean stream, loosely suggesting a sort of larger form.

Péter Pejtsik

Válogatás / Selected and edited by: Szvorák Katalin
Hangszerelés/ feldolgozás / Intstrumentation and arrangements: Pejtsik Péter
Hangmérnök / Recording Engineer: Konorót János
Fényképek / Photos:
Illusztráció / Illustrations: Missale strigoniensis, Petrus Liechtenstein, Venezia, 1512.
Design: Liszi János – www.graphisto.hu
Fordítás / Translation: Sue Foy & Lukács Laura
Producer: Repiszky Tamás

Szvorák Katalin – ének /voice
Andrejszki Judit – ének, csembaló, orgona /voice, harpsichord, organ
Gombai Tamás – hegedű /violin
Pejtsik Péter  - cselló /cello

Utolsó frissítés ( 2010. november 26. )
 
Énekeim
Aktuális információk a Facebook-on
Pillanatképek
1.jpg 9.jpg 8.jpg 12.jpg 7.jpg 14.jpg 16.jpg 13.jpg 10.jpg 5.jpg 4.jpg 2.jpg 15.jpg 11.jpg 6.jpg 3.jpg
Szereplések

FELLÉPÉSEK 2017-ben:

Január 20.
Szvorák Katalin és Huszti Péter Madách Imre-díjat vesz át Balassagyarmaton
Január 21.
szombat 19.00 órakor, ERŐMŰVHÁZ (Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.) Régi magyar epikus énekek. Fellépnek a Tinódi-lanttal kitüntetett művészek (belépőjegy 1000 Ft)
Január 23.
18.00 órakor, Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a váci Madách Imre Művelődési Központban, Közreműködik: Szvorák Katalin és a Sebő együttes
Január 26.
Farsang az MTVA Családbarát műsorában
Január 31.
kedden 17.00 órakor, Molnár Imre Ferenczy Noémi-díjas, bőrműves iparművész "Bőr, szőr, csont" című kiállítása, Közreműködik: Szvorák Katalin, Kossuth-díjas énekművész. E-Galéria: Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 8.

Lásd. a jövőben a facebookon

2004 © doengs.com