20 Éneklő egyház
Írta: Administrator   
2008. január 22.

 
Éneklő Egyház
Válogatás a Római Katolikus Népénektárból
(2007, REP - PINC 009)
Az egyház ünnepei

 

 


Ádvent * Karácsony* Vízkereszt * Nagyböjt * Húsvét * Mennybemenetel * Pünkösd

I. Ádvent / Advent
1.Serkenj, lelkem, mély álmodból / Awake my soul from your profound sleep>>>megallgatásMP3
2.Csillagoknak Teremtője / Creator of the stars>>>meghallgatásMP3
3.Ó Fényességes szép Hajnal  / Oh resplendent beautiful dawn
4.Menj el sietséggel …  / Gabriel archangel, go in haste
5.Ave Maria, Istennek Anyja  / Ave Maria

II: Karácsony /Christmas
6.Mostan kinyílt egy szép rózsavirág  / A beautiful rose has just bloomed
7.Krisztus Urunknak áldott születésén  / At the blessed birth of Christ our Lord
8.Gyermek születék Betlehemben / A child is born in Bethlehem
9.Dicsőség mennyben az Istennek!  / Glory to God in heaven
10.Ó, gyönyörű szép titokzatos éj! / Oh beautiful mysterious night
11.Az Ige megtestesült Názáretben / The Word has been incarnated in Nazareth
12.Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott  / Son of God


Pásztor-énekek / Shepherd hymns
13.Csordapásztorok  / Herdsman in Bethlehem
14.Mennyből az angyal  / Shepherds, the angel came
15.Pásztorok, pásztorok, örvendezve  / Shepherds rejoice

Mária bölcsődala / Mary’s lullaby
16.Midőn a Szűz magzatát  / The Virgin’s child

Az esztendő fordulóján   At the end of the year
17.Az esztendő fordulóján   / At the end of the year
18.Ó szép Jézus, ez új esztendőben  / Oh beautiful Jesus
19.Szép kelet, szép nap / Beautiful east, beautiful sun.>>>meghallgatásMP3

III. Vízkereszt /Epiphany
20.Az isteni Gyermeket  / The divine Child

IV. Nagyböjt / Hymns for Lent

21.Mi gyarló emberek  / We humble people
22.Ó Teremtőnk, hallgass minket  / Oh Creator, listen to us
23.Jézus, világ Megváltója  / Jesus, Saviour of the world

Énekek a Fájdalmas Szűzanyáról / Hymns about the grieving Virgin Mother
24.Hol vagy, édes Jézus? / Where are you dear Jesus?
25.A keresztfához megyek  / I’m going to the Cross
26.Gyászba borult Isten csillagvára  / God’s castle of stars was thrown into mourning

V. Húsvét / Easter
27.Az Isten igaz napja ez  / This is the true day of God
28.Föltámadt Krisztus e napon  / Christ rose up on this day
29.Krisztus feltámada/ Christ has risen out
30.Örvendjetek, angyalok! / Rejoice angels!
31.Ó ifjak, lányok, gyermekek  / Youths, girls, children>>>meghallgatásMP3
32.Krisztus, virágunk, szép termő águnk  / Christ, our flower

VI. Pünkösd / Pentecost hymns
Mennybemeneteli énekek / Song of Ascension
33.Mennybe ment Krisztus e napon  / Christ went into heaven on this day
34.Szentlélek Isten, szállj reánk  / Holy Spirit God, alight on us>>>meghallgatásMP3
35.Jöjj, Szentlélek Úristen  / Come Holy Spirit our Lord God
36.Pünkösdnek jeles napján  / On the illustrious day of Pentecost

Szvorák Katalin – ének /voice

Közreműködnek / with:
Belej Ferenc – cselló szóló / cello
Bolya Mátyás – koboz / cobsa (oriental fretless lute), citera / zither
Csávás Attila – furulyák / wooden flutes, duda / bagpipe
Gombai Tamás – hegedű / violin, brácsa / viola
Mohácsy Albert – nagybőgő / double bass, dob / drum, ütőgardon / hit cello, cselló / cello
Nagy Zsolt – brácsa / viola
Pál Balázs – tekerő / hurdy.gurdy
Pálóczy Krisztina – orgona / organ
Vass Tibor – trombita / trumpet
A szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola népdaltagozatos növendékei / folk singing students of the Vujicsics Music School in Szentendre,  - ének / voice : Juhász Júlia, Karajz Júlia, Sasvári Borcsa, Sergő Sára, Tamási Vanda,Völner Eszter,
Férfikórus / Mens Chorus - ének / voice nevek: Berkesi Sándor, Drucker Péter, Czier Zoltán, Meleg Zoltán


Hungarian Religious Hymns I.
The religious holidays - selections from the ’Éneklő Egyház’ (Szent István Társulat, Budapest, 1986)
Hungarian Catholic hymnal.
Advent * Christmas * Epiphany * Lent * Easter * Ascension * Pentecost

Utolsó frissítés ( 2010. december 03. )