Szvorák Hatvan Ünnepség és a Bikabuli
Írta: Administrator   
2018. július 02.

Születésnapi meglepetés Szentendrén és a Kudlik-Szvorák-Szörényi trió születésnapi közös "bika-bulija"
(fotoriport)

A Városháza Dísztermében Szvorák Katalint 60. születésnapja alkalmából köszöntötte: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Zakar Katalin a Zeneiskola Igazgatója, a pályatársak nevében Kiss Ferenc, Hollós Máté zeneszerző, a Hungaroton vezérigazgatója, Vakler Anna és Papp Ágnes a Zeneakadémia Népzenei Tanszak vezetői, a Dalinda, a Vujicsics Együttes, Cserta Balázs, Szabó Dániel és egykori növendékei. A műsorvezető Kudlik Júlia volt. A fotókat Paraszkay György és Bartolf József készítette.

Szól az egy szál hang, és benne minden magyar hangja

Szvorák Katalin énekművész születésnapján

Csaknem félszáz országban énekelt már; templomokban, hangversenytermekben, bajor kocsmában, norvég óvodában, müncheni kórházban, francia vidéki kastélyban. De Sevillában, a világkiállítás Makovecz által megálmodott magyar szentélyében is és Washingtonban, a Folger Libraryben Orbán Viktor kitüntetése alkalmából, vagy olaszországi zsidó fesztiválokon, és szólt az "egy szál hang" a Szent Korona elhelyezésekor az Országházban, és persze szeretett szülőföldjén, a Felvidéken. Meg sok-sok faluban és városban a Kárpátok ölelte térségben, ahol mi, magyarok leltünk hazára más népekkel együtt, mert "egy a tűzhelyünk".

Kati Pincről, egy Losonc-környéki kis faluból indult a nagyvilágba; abból a tájbölcsőből, melyet a természet ringatott; pillangókat kergethetett, madarak röptében gyönyörködhetett, fürödhetett a folyócskában, kifuthatott a kert végébe, fára mászhatott, lépdelhetett a hajnali harmaton. A csendben talán még saját szívdobbanását is hallani vélte; megtapasztalta a falusi emberek természetességében rejlő bölcsességet. Talán ezért hozta el a nagyszülői házból pilisszentlászlói otthonába a tulipános ládákat, a szuszékokat, a hímzett vásznakat, a tisztaszoba bútorait – még nagyapja bőrcsizmáját is.

Szvorák Kati természetesen nem csak zenei kíséret nélkül, s nem csak szólóban énekel, de művészetében számomra az "egy szál hang" jelenti a legnagyobb élményt. Ilyenkor mintha nem is a közönségének, hanem az Istennek mutatná fel, miként él a tőle kapott tálentumokkal: a hangjával, amely mintha nem is a torkában és szájüregében állna össze nemes rezgéssé, hanem a szívéből áradna felénk. Kati képes a nép költészetét és dallamait egyedi harmóniába delejezni, átérezve a bennük lévő hangulatokat és gondolatokat, s így mindnyájunk számára tükröztetni a lélek patyolattisztaságát. A felvidéki palóc lány így válhatott nemcsak a forrón szeretett magyar hazához hűséges énekessé, hanem egyetemes, minden népet tisztelő művésszé, olyan személyiséggé, aki Istenben él, s akiben ott él Isten: a miénk is, és minden népé.

Április huszonkilencedikén, hatvanadik születésnapján még ismerősei is elámulnak, ha számba veszik eddigi teljesítményeit: a napokban jelent meg a harminchetedik önálló lemeze, egy dupla album! Fellépései több ezerre tehetők. A legkisebb faluban is tudása legjavát nyújtotta és nyújtja, mindig tisztelettel és alázattal viszonyul meghívóihoz és a közönségéhez. Ő támogatók nélkül érvényesült, s emelkedett egyre magasabbra pályáján új környezetében, az anyaországban.  Budapesten, ahol az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv-könyvtáros szakán diplomázott, gyakran szlováknak vagy csehnek tekintették a hallgatók; két évtizeden át a Honvéd Művészegyüttes magánénekeseként kereste kenyerét gyakori megaláztatások közepette; súlyos betegségéből, hála Istennek, kilábalt, és férjében, egy igazi kassai polgárban megértő társra lelt.

Közös életük napról napra végzett szívós munkával fokozatosan megérlelte gyümölcseit: Pilisszentlászlón, ahol megtelepedtek, Kati ismét a természet közelségében, és csendben élhet, sőt, a közeli Szentendrén éveken át tanított a zeneiskolában. Mára egy sor kitüntetés birtokosa, megkapta például az Alternatív, majd az állam által odaítélt Kossuth-díjat is. A szülőföldhöz való hűsége, lelkének tisztasága, szívóssága és felelősségtudata archaikus népi imáink gyűjtőjére, Erdélyi Zsuzsannára, a magyar kultúra egyik kimagasló egyéniségére emlékeztet. Isten éltessen, kedves Kati! Építsd tovább mindnyájunk közös kincsét, az életművedet, és örvendezz megszületendő harmadik unokádnak. Ő lesz születésnapod legszebb ajándéka!

Batta György, Felvidék.ma    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isten éltesse Szvorák Katalint!

Szvorák Katalin áprilisban ünnepelte 60. születésnapját. A kerek évforduló kapcsán a Kossuth-díjas művésznek a Városházán rendeztek meghitt, családias ünnepséget 2018. május 23-án.

Szvorák Katalin a kerek évfordulót ajándékozással ünnepeli. Idén négy albumot adott ki: "ezek énekesi megnyilvánulásaim, a múlt, a jelen jövővé varázslásai. Minden felhajtást kerülő énekes vagyok, csöndben alkotok, és leginkább a kisközösségek visszatérő vendége lehetek, népmeseként terjedek szájról szájra" – ahogy ő fogalmaz.

Dupla albuma Hazagondolás címmel jelent meg idén tavasszal, mely palóc dalokat, meséket, mondákat és hiedelmeket tartalmaz. A Palócföld szülöttjeként eddigi tematikus kiadványai között alig kapott teret szűkebb-tágabb szülőföldje népi hagyománya. 35. önálló lemeze a felvidéki Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, író, a Nemzet Művésze, a MMA rendes tagja ajánló gondolataival jelent meg.

A Tölgyfa-testvér címet viselő CD dalanyaga a Felvidékről elszármazott költő, Varga Imre szlovák népköltészeti műfordításai alapján kerültek a következő albumba. A kiadvány Sebő Ferenc Kossuth-díjas művész ajánlásával jelent meg.

A harmadik lemez spontán összeállított alkotás régebbi énekeiből. Ez a dupla album előzetes beharangozása a Művészetek völgyében bemutatásra kerülő legújabb variánsnak, ahol több mint három tucatnyi önálló album szűkített terces esszenciája csendül fel a színpadon, fiatalos megközelítéssel, improvizációkra, intuícióra épülő hévvel két zseniális muzsikus, Cserta Balázs fúvós hangszereivel és Szabó Dániel cimbalomjátékával. Az egyes gondolati egységek tematikus tételekként kelnek életre, és minden emberi rezdülésre-életérzésre rácsendülnek. A koncertről élő felvétel készül Dalüzenet címmel. Mind a négy album a kiváló ifjú grafikus-tervező, Andorka Tímea design-jával jelenik meg.
2018. május 28.

https://szentendre.hu/isten-eltesse-szvorak-katalint/

valamint:
https://www.youtube.com/watch?v=Aj7e5eIpOaA